ביטוח עסק

ביטוח עסק מכסה נזקים העלולים להיגרם לבתי עסק ממגוון רחב של סיבות ובכלל זה שריפות ונזקי אש, אובדן רווחים והכנסות, חבות מעבידים, חבות מוצר, ועוד. הביטוח מאפשר לבעלים להתאים את הפוליסה לצרכים הרלוונטיים ולנזקים הספציפיים שעלולים להיגרם לו ולהבטיח את השקט הנדרש לניהול שוטף של העסק.
ביטוח עסק מכסה נזקים העלולים להיגרם לבתי עסק ממגוון רחב של סיבות ובכלל זה שריפות ונזקי אש, אובדן רווחים והכנסות, חבות מעבידים, חבות מוצר, ועוד. הביטוח מאפשר לבעלים להתאים את הפוליסה לצרכים הרלוונטיים ולנזקים הספציפיים שעלולים להיגרם לו ולהבטיח את השקט הנדרש לניהול שוטף של העסק.
סוגי ביטוחים
ביטוח אש מורחב
כיסוי מקיף על נזקים שנגרמו למבנה העסק ותכולתו כתוצאה משריפה, עשן, התפוצצות, נזקי טבע ומזג אוויר, שוד, שביתות, ועוד.
ביטוח ציוד אלקטרוני
כיסוי נזקים ישירים ועקיפים העלולים להיגרם לעסק כתוצאה מפגיעה בציוד אלקטרוני של העסק. ניתן להרחיב ולכלול נזקים הנגרמים בעקבות מידע שאבד, קריסת שרתים, ועוד.
ביטוח סחורה בהעברה
כיסוי נזקים ואובדן העלולים להיגרם לסחורה או למטען בעת העברתם.

ביטוח חבות מעבידים
כיסוי מפני נזקי גוף העלולים להיגרם לעובדים במהלך עבודתם.
ביטוח חבות מוצר
כיסוי נזקים והוצאות משפטיות העלולים להיגרם לרכוש או לגוף כתוצאה משימוש במוצרים המשווקים או מיוצרים על ידי העסק.
ביטוח צד שלישי
כיסוי נזקי גוף ורכוש העלולים להיגרם לצד ג' בעת שהייתו בתחום בית העסק. ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי עבודות מחוץ לשטח בית העסק.
ביטוח כספים
כיסוי נזקים ואובדן העלולים להיגרם לכספי העסק בזמן העברה או בזמן הימצאותם בכספת כתוצאה מפריצה, שריפה, נזקי טבע, ועוד.
ביטוח אחריות מקצועית
כיסוי נזקים והוצאות משפטיות העלולים להיגרם כתוצאה מרשלנות מקצועית של בעל העסק או אחד מעובדיו.
ביטוח נאמנות
כיסוי נזקים כספיים העלולים להיגרם לעסק כתוצאה מבגידה, מעילה או חוסר נאמנות של אחד מעובדי החברה.
ביטוח אחריות דירקטורים
כיסוי נזקים העלולים להיגרם לדירקטורים ונושאי משרה כתוצאה מתביעות אישיות שהוגשו נגדם בגין נזק שנגרם בעקבות החלטות שקיבלו במסגרת תפקידם.


ביטוח אובדן הכנסות
כיסוי אובדן רווחים והכנסות הנגרמים לעסק כתוצאה מהפסקה או פגיעה בפעילות השוטפת בעקבות נזק לבית העסק, לסחורה, לעובדים, וכו'.
ביטוח צמ"ה
כיסוי נזקים הנגרמים לציוד מכני הנדסי כבד, כולל שבר מכני שנגרם לציוד כתוצאה מבלאי סביר.
ביטוח עבודות קבלניות
כיסוי נזקים העלולים להיגרם לגוף ולרכוש במהלך ביצוע
עבודות קבלניות לשיפוץ ובניה.
לקבלת הצעת מחיר לביטוח עסק
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם
המומחים קיבלו את פנייתך ויצרו עמך קשר בהקדם
שאלות ותשובות
מה כולל ביטוח עסק? 
איך בוחרים את פוליסת הביטוח המתאימה?

טיפים לביטוח עסק

כללו את כל הנכסים שבעסק בביטוח

וודאו כי כל הרכוש שבעסק שלכם כלול בפוליסת הביטוח. עסקים רבים מחזיקים בציוד יקר בתוך בית העסק, ציוד לעיתים יקר יותר מערך הנכס עצמו. דאגו שכל הציוד יבוטח ועדכנו את הפוליסה במקרה של רכישת ציוד חדש, כך במקרה של אובדן או גניבה תוכלו לקבל פיצוי. ציוד שלא יכלל בפוליסה לא יכוסה ובמקרה של גניבה לא תוכלו לקבל פיצוי.

 

התאמת הביטוח לסוג העסק

אחד הדברים הקריטיים בביטוח עסק הוא היכולת של בעלי העסק בליווי סוכן הביטוח להתאים את הכיסוי למאפיינים ולצרכים הספציפיים של בית העסק. עסק המחזיק בציוד מכני כבד בשווי של מיליוני שקלים צריך כיסוי שונה מיבואן שמחזיק סחורה בשווי דומה או ממשרד עורכי דין שלא מחזיק במלאי אבל צריך ביטוח אחריות מקצועית.

עובדים עם מיטב החברות
דילוג לתוכן