סוגי כיסויים
ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בארץ ובחו"ל
כיסוי לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל ובחו"ל מהשקל הראשון. הכיסוי כולל שכר מנתח, רופא מרדים, הוצאות חדר ניתוח, אשפוז, שתלים ובדיקות שבוצעו במהלך הניתוח.
השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
כיסוי על הוצאות שיחולו על המבוטח עקב ביצוע השתלה או טיפול מיוחד בחו"ל. הכיסוי כולל גם הוצאות נלוות כמו הוצאות על צוות רפואי, הוצאות טיסה, הטסת רופא מומחה ועוד.
תרופות שלא בסל הבריאות
כיסוי לרכישת תרופות שאינן כלולות בסל הבריאות, ובכלל זה תרופות אונקולוגיות והמטולוגיות, תרופות שאינן מיועדות לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ועוד.
ייעוץ ובדיקות

כיסוי למגוון אירועים אמבולטוריים (שלא במסגרת אשפוז) ובכלל זה הוצאות בגין יעצים רפואיים עם רופאים מומחים, בדיקות אבחנתיות, C.T, M.R.I ובדיקות הריון.
רפואה אלטרנטיבית
כיסוי להחזר הוצאות עקב טיפולים אלטרנטיביים ומשלימים כגון רפלקסולוגיה, שיאצו, דיקור, הומאופתיה, נטורופתיה, דיאטנית, חדרי מלח ועוד.
כתבי שירות
ניתן להרחיב את הכיסוי הביטוחי באמצעות רכישת כתבי שירות. לדוגמה, כתב שירות לילד הכולל כיסוים ייחודיים לילדים כגון אבחון דידקטי, אבחון וייעוץ בהפרעות קשב וריכוז, פיתוח מיומנויות למידה, טיפול בהרטבה ועוד.
לרוב כתבי השירות ניתנים למבוטח על ידי ספקי שירות חיצוניים שבהסדר עם חברת הביטוח.
המומחים קיבלו את פנייתך ויצרו עמך קשר בהקדם
יש לי ביטוח רפואי מורחב דרך קופת חולים, האם אני צריך גם ביטוח בריאות פרטי?
כיצד נקבע סכום התשלום על ביטוח הבריאות?
מהי תקופת אכשרה בביטוח בריאות פרטי?
החרגות

קראו היטב את פרק ההחרגות בפוליסת ביטוח הבריאות הפרטית שלכם. לרוב, החרגות משקפות מצבים רפואיים שכבר קיימים אצל המבוטח טרם הצטרפותו לביטוח. למשל, אם המבוטח סובל מסכרת בזמן החתימה על הפוליסה, טיפולים רפואיים הקשורים במישרין או בעקיפין בסכרת יוחרגו מהפוליסה, והמבוטח לא יהיה זכאי להחזרים עליהם.  

 

דילוג לתוכן